ข่าวสหกรณ์

ข่าวดีสำหรับสมาชิกคงสภาพ สมาชิกต่างจังหวัด

โดย admin
 วันที่ 02 ธ.ค. 2562 เวลา 11:10 น.
 1396

 ข่าวดีสำหรับสมาชิกคงสภาพ สมาชิกต่างจังหวัดนะคะ !!!
ในการเลือกตั้งปีนี้ สมาชิกคงสภาพและสมาชิกต่างจังหวัดสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการได้ทางไปรษณีย์ค่ะ

 

      ก่อนหน้านี้ สอ.เนชั่นฯได้หารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า สหกรณ์ของเรามี "สมาชิกคงสภาพ" (สมาชิกที่ออกจากบริษัท แต่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์) จำนวนไม่น้อย และสมาชิกกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีโอกาสมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ เนื่องจากทำงานหรือพักอาศัยอยู่ไกลกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำว่า สหกรณ์สามารถ "เปลี่ยนระบบการลงคะแนน" จากเดิมที่เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรง เป็นลงคะแนนสรรหากรรมการ จากนั้น จึงนำรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสรรหา มาเสนอรับรองในที่ประชุมใหญ่ได้ด้วยการเปลี่ยนระบบดังกล่าว สหกรณ์ก็จะสามารถจัดให้มีการลงคะแนนทางไปรษีย์สำหรับสมาชิกทั้งกลุ่มที่เป็นสมาชิกคงสภาพ และสมาชิกต่างจังหวัดได้สหกรณ์ของเราจึงได้
แก้ไขข้อบังคับและกำหนดระเบียบไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะ
      สมาชิกท่านใดที่มาร่วมประชุมคงจะจำได้และสัปดาห์หน้า ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ก็จะเริ่มส่งบัตรลงคะแนนให้กับสมาชิกนะคะ
ถ้าสมาชิกท่านใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบันรบกวนแจ้งที่อยู่ใหม่มาด้วยค่ะโอกาสในการมีส่วนร่วมมาแล้ว อย่าลืมใช้สิทธิ์กันนะคะ