ข่าวสหกรณ์

มาตรการณ์ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

โดย admin
 วันที่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 13:58 น.
 1793
UploadImage

UploadImage
สมาชิกที่เลือกมาตรการที่1 ลดเงินต้นสามัญ รบกวนปริ๊นท์เอกสารใบนี้ส่งกลับมาให้สหกรณ์ฯตามช่องทางออนไลน์ค่ะ
UploadImage
สมาชิกที่เลือกมาตรการที่2 รบกวนปริ๊นท์เอกสารใบนี้ส่งกลับมาให้สหกรณ์ฯตามช่องทางออนไลน์ค่ะ
UploadImage