ข่าวสหกรณ์

โดย nationcoop -  วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 13:04 น.

แถลงการสหกรณ์ฯ

โดย nationcoop -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 15:07 น.

คู่มือสมาชิกสหกรณ์ฯ

โดย nationcoop -  วันที่ 05 พ.ย. 2564 เวลา 08:42 น.

ประกาศรับสมัครประธาน กรรมการปี 65

โดย admin -  วันที่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 13:58 น.

มาตรการณ์ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

สมาชิกที่เลือกมาตรการที่1 ลดเงินต้นสามัญ รบกวนปริ๊นท์เอกสารใบนี้ส่งกลับมาให้สหกรณ์ฯตามช่องทางออนไลน์ค่ะ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ก.พ. 2563 เวลา 10:34 น.

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการ

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

โดย admin -  วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09:19 น.

ประกาศกำหนดการ และวิธีการลงคะแนนการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ปี 2563

ประกาศกำหนดการ และวิธีการลงคะแนนการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ปี2563

โดย admin -  วันที่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 09:19 น.

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.00น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.00น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย admin -  วันที่ 02 ธ.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 02 ธ.ค. 2562 เวลา 11:10 น.

ข่าวดีสำหรับสมาชิกคงสภาพ สมาชิกต่างจังหวัด

ข่าวดีสำหรับสมาชิกคงสภาพ สมาชิกต่างจังหวัดนะคะ !!! ในการเลือกตั้งปีนี้ สมาชิกคงสภาพและสมาชิกต่างจังหวัดสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการได้ทางไปรษณีย์ค่ะ ...