ข่าวสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.00น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

โดย admin
 วันที่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 09:19 น.
 1190
วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.00น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เริ่มตั้งแต่เวลา14.00น.เป็นต้นไป ณ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ชั้น 9 ห้อง 9BUploadImage