ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ

โดย admin
 วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:52 น.
 1397
      สหกรณ์เนชั่น ส่ง 3. ท่าน คุณปราณี ประธานฯ คุณดรรชกร กรรมการฯ คุณรุ่วรัตน์ กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ
เพื่อดูเเลเงินของพวกเราที่ไปลงทุนในหุ้น เเละเงินฝากกับชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ

UploadImage

UploadImage

UploadImage