ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)

โดย admin
 วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 13:56 น.
 842
      9 มิ.ย.61 สอ.เนชั่นฯ ส่งประธานและเลขาฯเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) การไปร่วมประชุมเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของสหกรณ์ฯสมาชิก เพื่อไปรับทราบผลการดำเนินงานปี 60, ร่วมพิจารณาวาระต่างๆ และเลือกคนเข้าไปบริหาร เช่นเดียวกับที่สมาชิกมาประชุมสหกรณ์
ปัจจุบัน ชสอ. มีสินทรัพย์ 1.22 แสนล้านบาท กำไร 1.6 พันล้านบาท (ในจำนวนนี้ มีเงินของสหกรณ์เราด้วยนะคะ)