สินเชื่อ

ข่าวแจ้งให้สมาชิกทราบ

โดย admin
 วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 10:19 น.
 1222
UploadImage

    1.เกี่ยวกับการกู้สามัญ สมาชิกที่กู้เกิน 1.5 แสนบาท ขอให้แจ้งแสดงการมีทรัพย์สินของตนเอง
    2.กองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ ลดลง จาก 1% เหลือ 0.5%
    3.ขอเปลี่ยน วันจ่ายเงินกู้สามัญ จากวันสุดท้ายของเดือน เป็นวันทำการแรกของเดือนถัดไป

***มีผลตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป***
มีข้อมูลสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ