ออมทรัพย์

มาวางแผนอนาคต ออมเงินเพื่อบุตรกันเถอะ

โดย admin
 วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:57 น.
 1063
UploadImage
ธนาคาร : สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป ธนาคารทั่วไป
ชื่อบัญชี : เงินฝากประจำเพื่อการศึกษาบุตร ตามของแต่ละธนาคาร
ลักษณะบัญชี : หักจากเงินเดือนทุกเดือน ทั้งมีฝาก หรือ ไม่ฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ : บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา
   
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 500 บาท 500 – 1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ : 24 เดือน มีตั้งแต่ 24 – 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย : แบบอัตราคงที่ แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาฝาก 24 ด. :    
ช่วงเงินฝากที่เลือก   ตั้งแต่ 500 – 25,000 ตั้งแต่ 500 – 25,000
บุคคลธรรมดา   4% 1.95 – 2.25 %
รายละเอียดดอกเบี้ย : n/a n/a
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายเมื่อครบกำหนด ตามเงื่อนไขของธนาคาร
สิทธิการถอนก่อนกำหนด   การถอนเงินก่อนกำหนด ตามเงื่อนไขของธนาคาร
    ถือเป็นการปิดบัญชี ซึ่ง  
    ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ     ร้อยละ2