เงินฝาก

คิดก่อนฝาก เพื่อผลกำไรสูงสุด

โดย admin
 วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 11:10 น.
 1058
UploadImage
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

                ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดเงิน  จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้สูงกว่าธนาคารทั่วไป

สถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ฯ

3.75

ธนาคารไทยพาณิชย์

1.5

ธนาคารกสิกรไทย

1.5

ธนาคารกรุงเทพ

1.5

ธนาคารกรงศรีฯ

0.8