เงินฝาก

วางแผนอนาคตเงินออมเพื่อบุตร

โดย admin
 วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 17:03 น.
 1273

 

มาวางแผนอนาคต .. เงินออมเพื่อบุตรกันเถอะUploadImage
 

                                         
  -   ธนาคาร : สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป         ธนาคารทั่วไป

  -   ชื่อบัญชี  เงินฝากประจำเพื่อการศึกษาบุตร ตามของแต่ละธนาคาร

 

  -   ลักษณะบัญชี  : หักจากเงินเดือนทุกเดือน ทั้งมีฝาก หรือ ไม่ฝากทุกเดือน
 

  -   ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ  :  บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา

 
  -   เปิดบัญชีขั้นต่ำ  : 500 บาท 500 – 1,000 บาท

 

  -   ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ  : 24 เดือน มีตั้งแต่ 24 – 60 เดือน
 

  -   ประเภทอัตราดอกเบี้ย  :  แบบอัตราคงที่ แบบอัตราคงที่
 

  -   อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาฝาก 24 ด.

  -   ช่วงเงินฝากที่เลือก  : ตั้งแต่ 500 – 25,000 ตั้งแต่ 500 – 25,000

 

  -   บุคคลธรรมดา  : 4%        1.95 – 2.25 %
 

  -   รายละเอียดดอกเบี้ย  :  n/a n/a
 

  -   การจ่ายดอกเบี้ย  : จ่ายเมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขของธนาคาร
 

  -  สิทธิการถอนก่อนกำหนด  : การถอนเงินก่อนกำหนด ตามเงื่อนไขของธนาคารถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2