ข่าวทั้งหมด

โดย nationco -  วันที่ 05 พ.ย. 2564 เวลา 08:42 น.

ประกาศรับสมัครประธาน กรรมการปี 65

โดย nationco -  วันที่ 05 พ.ย. 2564 เวลา 08:32 น.

สวัสดิการ เป็นสมาชิกสหกรณ์

โดย nationco -  วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:55 น.

ประกาศลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดอกเบี้ยออมทรัพย์ลดลง แต่ก้อมากกว่าฝากธนาคารนะคะ

โดย nationco -  วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15:54 น.

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด19 ปี64

ช่วยเหลือสมาชิกอย่างต่อเนื่องค่ะ

โดย admin -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 10:35 น.

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกต่อเนื่องปี 2563

ช่วยเหลือสมาชิกต่อเนื่องปี 2563 รบกวนสมาชิกกรอกแบบฟอร์มและส่งให้สหกรณ์ ได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้นะคะ

โดย admin -  วันที่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 13:58 น.

มาตรการณ์ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

สมาชิกที่เลือกมาตรการที่1 ลดเงินต้นสามัญ รบกวนปริ๊นท์เอกสารใบนี้ส่งกลับมาให้สหกรณ์ฯตามช่องทางออนไลน์ค่ะ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ก.พ. 2563 เวลา 10:34 น.

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการ

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

โดย admin -  วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09:19 น.

ประกาศกำหนดการ และวิธีการลงคะแนนการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ปี 2563

ประกาศกำหนดการ และวิธีการลงคะแนนการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ปี2563

โดย admin -  วันที่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 09:19 น.

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.00น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.00น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...